OSPRZĘT GAZOWY


perun
PERUN S.A. - jest najstarszym i największym producentem sprzętu spawalniczego gazowego w Polsce. Mamy do dyspozycji naszych Klientów szeroką ofertę asortymentową: wszystkie typy reduktorów do gazów technicznych; palniki ręczne i maszynowe do cięcia gazowego; palniki do spawania, podgrzewania, lutowania i procesów pokrewnych; palniki hutnicze; przecinarki półautomatyczne do cięcia tlenem; elementy do palników i reduktorów.

POBIERZ
pomet-2
Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" Wronki na przestrzeni swojej 60-letniej historii należało zawsze do wiodących przedsiębiorstw w branży spawalniczej. Dobre wyniki ekonomiczne w przedsiębiorstwie zawdzięczamy zdolnościom i ambicjom kadry techniczno-inżynieryjnej, dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji wyrobów, szukaniu nowych rozwiązań technicznych. Sporo wnosi do tego procesu wdrożony System Zapewnienia Jakości ISO 9001, który mobilizuje i czyni odpowiedzialnym za wykonaną pracę wszystkich - bez wyjątku - pracowników.

W dającym się przewidzieć rozwoju spawalnictwa, firma jest wszędzie tam gdzie chodzi o zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia, dostosowujemy swoją produkcję do aktualnego stanu prawa, norm i bhp.

POBIERZ