co ułatwia nawiązywanie bliższego kontaktu z fotografowanymi obiektami i umożliwia instynktową pracę.